Veenkoloniën

De provincie Drenthe is op zoek naar proefprojecten voor autonoom vervoer tussen dorpen in de Veenkoloniën en grotere kernen als Stadskanaal, Borger, Gieten en Emmen. Zelfrijdende voertuigen als voor- en natransport naar het openbaar vervoer kunnen hier de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied verbeteren.

Veenkoloniën


Looptijd 01-01-2018 — 31-12-2020

Inwoners van de Veenkoloniën zijn voor voorzieningen veelal afhankelijk van de grotere kernen als Stadskanaal, Ter Apel, Borger, Gieten en Emmen. Deze grotere kernen liggen voor veel mensen in het gebied relatief ver weg. De afhankelijkheid van de auto en een goede OV-verbinding is groot. De buslijnen door de dorpen rijden niet heel vaak. Zelfrijdende voertuigen als voor- en natransport naar het openbaar vervoer kunnen de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied verbeteren.

De meest geschikte trajecten voor pilots zijn relatief rustige wegen. De hoofdroutes lopen veelal langs (gedempte) kanalen, zijn ruim opgezet en hebben weinig bochten of ingewikkelde aansluitingen. Vanwege de lintbebouwing ligt een relatief groot gedeelte van het gebied binnen de bebouwde kom.

Uitdaging
De trajecten in de lintdorpen zijn relatief lang. Om zelfrijdende voertuigen volwaardig deel uit te laten maken van het openbaar vervoernetwerk, moet de snelheid van de zelfrijdende voertuigen omhoog. Een andere uitdaging is met zelfrijdend vervoer de dienstregeling los te laten en te zorgen voor vervoer op maat.

De provincie Drenthe zoekt nu concrete trajecten om zelfrijdend vervoer toe te passen.