Leerlingenvervoer rond Dokkum

Dokkum

De provincie Fryslân wil een zelfrijdend voertuig laten rijden tussen twee schoollocaties In Dokkum om leerlingen te vervoeren. Tegelijkertijd kan het voertuig de tussenliggende dorpen bedienen. De provincie doet hier onderzoek naar samen met het Dockinga College uit Dokkum, de gemeente Dongeradeel, de vervoerder en diverse ministeries.

Leerlingenvervoer rond Dokkum


Looptijd 01-01-2020 — 31-12-2020

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo Dockinga College
Logo Gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland
Logo Arriva
Logo Platform31
Logo Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Logo Mobiliteitscentrale Noordoost Fryslân
Logo Gemeente Dantumadeel
Logo Gemeente Dongeradeel
Logo Gemeente Ferwerderadeel
Logo Gemeente Kollumerland

De provincie Fryslân werkt samen met het Dockinga College uit Dokkum aan een project in het kader van het Rijksexperiment Krimp. Hierin wordt samen met de gemeente, vervoerder en diverse ministeries onderzocht of een zelfrijdend voertuig een verbinding kan maken tussen twee schoollocaties om leerlingen te vervoeren. Tegelijkertijd kan het voertuig de tussenliggende dorpen bedienen. Met deze combinatie van leerlingenvervoer en openbaar vervoer verbetert de bereikbaarheid van deze omgeving. Het streven is om dit project voor 2020 uit te voeren tussen Dokkum en Ferwert en wellicht al eerder te kijken naar lokale mogelijkheden.

Doelstellingen
Met het experiment willen we verschillende dingen onderzoeken.

  • Wat zijn efficiënte, betaalbare en betrouwbare manieren om leerlingen en andere doelgroepen in dunbevolkte gebieden te vervoeren?
  • Hoe kun je met behulp van autonoom vervoer in regio’s met een krimpende en vergrijzende bevolking voorzieningen bereikbaar houden?
  • Meer kennis opdoen over toekomstige business cases voor de inzet van autonoom vervoer in dunbevolkte gebieden;
  • Meer kennis opdoen over de inzetbaarheid van nieuwe concepten op het gebied van openbaar vervoer van deur tot deur;
  • Hoe zorg je dat autonoom vervoer een geaccepteerde vorm van vervoer wordt bij diverse doelgroepen (leerlingen en hun ouders, senioren, etc.)?
  • Het versnellen van de inzet van autonoom vervoer, door fabrikanten van zelfrijdende voertuigen uit te dagen om passende concepten te ontwikkelen en/of beschikbaar te stellen.

Voor passagiers
We onderzoeken op dit moment de haalbaarheid van dit experiment. We kijken welke route gereden kan worden met welk type voertuig. Daarbij is van belang dat we hiervoor toestemming krijgen van de wetgever en de wegbeheerder.

Het voertuig is bedoeld voor scholieren onder begeleiding uit Dokkum en Ferwert, maar ook reizigers van de tussengelegen dorpen.

Voor bedrijven
Het project zoekt op dit moment partijen die de pilot tot een succes kunnen maken, zoals een voertuigleverancier.