Kernverbinding in Fryslân

Leeuwarden

De provincie Fryslân is op zoek naar vervoerders die een test willen doen met een verbinding tussen een kern en openbaar vervoer. De provincie staat open voor ideeën.

Kernverbinding in Fryslân


Looptijd 01-01-2018 — 31-12-2020

De provincie Fryslân ziet kansen voor autonoom vervoer als oplossing voor mobiliteitsvraagstukken. Het openbaar vervoer is één van deze kansen. De verwachting is dat autonoom vervoer in de toekomst flexibel en vraaggerichte  mobiliteit biedt: door middel van een app zou iemand een autonoom voertuig kunnen ‘oproepen’. De huidige stand van techniek is echter nog niet zo ver. Daarom ligt op dit moment de focus op het ervaring doen op korte trajecten met bijvoorbeeld een dienstregeling. Een autonoom voertuig kan bijvoorbeeld de verbinding tot stand brengen tussen de kern en de opstapplaats van bussen en treinen. Gedacht wordt aan een traject van één tot twee kilometer lang waar het voertuig tussen pendelt.

Een exacte locatie is op dit moment nog niet bekend waardoor de provincie Fryslân open staat voor ideeën.

Doel
Het bereikbaar houden van kernen met een aansluiting op het openbaar vervoer waarbij de reizigersaantallen niet veranderen. Bovendien kan het voertuig zelfstandig zijn weg vinden naar de haltes, waarbij informatie wordt opgedaan naar het gedrag van andere verkeersdeelnemers.

Voor passagiers
De passagiers staan als gebruiker centraal. Autonoom vervoer is iets nieuws waar een mens niet direct invloed op heeft. Er is een stap te winnen door mensen dit te laten ervaren en hen voor te bereiden op de toekomst, waarbij een computer het stuur in handen heeft en niet een mens. Passagiers moeten hiermee vertrouwd raken.

Voor bedrijven
Het project zoekt op dit moment partijen die samen met ons een pilot willen uitvoeren.