Kernverbinding Fryslân

Willekeurig

De concessie van het openbaar vervoer in Fryslân wordt met twee jaar verlengd naar 2020. Dit biedt de provincie en vervoerder Arriva de ruimte om te experimenteren met vormen van openbaar vervoer en mobiliteit. Een proef hiermee is de bus frequenter en sneller te laten rijden via de provinciale weg, anders dan door het dorp. Er …

Kernverbinding Fryslân


Looptijd 01-07-2018 — 31-12-2018

De concessie van het openbaar vervoer in Fryslân wordt met twee jaar verlengd naar 2020. Dit biedt de provincie en vervoerder Arriva de ruimte om te experimenteren met vormen van openbaar vervoer en mobiliteit. Een proef hiermee is de bus frequenter en sneller te laten rijden via de provinciale weg, anders dan door het dorp. Er ontstaat hierdoor mogelijk een probleem met de bereikbaarheid van de halte zelf. Een mogelijke aanvulling op de verbinding van het dorp met de bushalte buiten het dorp is een verbinding met autonoom vervoer binnen de bebouwde kom.

De provincie voert op dit moment gesprekken met voertuigleveranciers en gemeenten om te komen tot een geschikte locatie om de proef te houden.