Bestuurders zetten handtekening voor innovatief mobiliteitscentrum

Groningen moet een centrum voor nieuwe vormen van mobiliteit krijgen, een zogeheten ‘Mobility Innovation Center’ (MIC). Op 2 november tekenden bestuurders van de provincie, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en Noorderpoort hiervoor een intentieverklaring. In het centrum gaan overheden, kennisinstellingen en marktpartijen vormen van slim en innovatief vervoer onderzoeken, ontwikkelen en testen. Met de komst van het MIC (halverwege 2019) heeft Groningen een landelijke primeur.

Digitale ondersteuning
Reizigers en vervoerders worden steeds meer digitaal ondersteund. Zo zijn er verschillende reisapps of slimme informatieborden bij bushokjes en perrons. De technische ontwikkelingen helpen op die manier slimmer en duurzamer te reizen. Vervoerders kunnen op hun beurt de grote hoeveelheden data gebruiken om bijvoorbeeld vervoersstromen in beeld brengen. Met die informatie kunnen vervoersmiddelen beter aansluiten op de behoefte van de reiziger en kan de schaarse ruimte beter worden benut.

Slimme mobiliteit
Bij slimme mobiliteit is het doel de bereikbaarheid van de omgeving te vergroten, op een veilige, prettige en duurzame manier. Om de impact daarvan zo groot mogelijk te laten zijn, is het nodig dat overheden, kennisinstellingen en bedrijven de krachten bundelen. In het MIC moet de ontwikkeling van slimme en innovatieve mobiliteit steeds weer verder worden gebracht. Bovendien laat het centrum zien wat er in Noord-Nederland gebeurt op dit gebied.

Welke thema’s?
De initiatiefnemers hebben een aantal thema’s benoemd waar het MIC zich in eerste instantie op gaat richten:
•De ontwikkeling van zelfrijdend vervoer, via de weg, het spoor, de lucht en het water. Daarbij is er speciale aandacht voor de bereikbaarheid in landelijke gebieden en de sociale acceptatie van zelfrijdend vervoer.
•De ontwikkeling van communicatie tussen voertuigen, bijvoorbeeld met behulp van sensortechnologie en 5G-techniek.
•De verduurzaming van mobiliteit, zoals rijden op waterstof en batterijen en slim laden.
•Slimme stadslogistiek, gericht op oplossingen voor transport van goederen in het stedelijke gebied die slim, efficiënt en duurzaam zijn.
•Gedragsbeïnvloeding: hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat meer mensen buiten de spits gaan reizen?


Recent nieuws

Eerste resultaten tests automatisch bestuurde trein positief

Door Automatic Train Operation (ATO) kunnen meer treinen over het bestaande spoor rijden. Dat komt doordat deze automatisch bestuurde treinen punctueler rijden. Dat laat onderzoek naar ATO in Groningen zien. Hierin werd ook onderzocht hoe reizigers het ervaren om met een automatisch bestuurde trein te reizen. Reizigers ervaren maar een klein verschil. Het eindrapport ATO-verkenning …

Verder lezen...

Eerste demodag Autonoom Vliegen succesvol verlopen

Op 15 juli 2020 vond de eerste demonstratiedag Autonoom Vliegen plaats, die hive.mobility, de provincie Groningen en Stichting DroneHub GAE gezamenlijk organiseerden. Stichting DroneHub GAE is in opdracht van en in samenwerking met de provincie Groningen het langjarige programma Autonoom Vliegengestart. Het uiteindelijke doel van de provincie Groningen is om in samenwerking met verschillende partijen toe te werken …

Verder lezen...

Varen zonder schipper met fietspont bij Drachten

Een kleinere fietstocht rond Drachten maken? Straks kan het dankzij een fietspont tussen De Wilgen en Opeinde. De pontjesroute rond het Nationaal Park De Alde Feanen krijgt hiermee een uitbreiding. Gemeente Smallingerland onderzoekt samen met de provincie Fryslân en Innovatiecluster Drachten of deze pont zonder of met beperkte inzet van een schipper kan varen. Het …

Verder lezen...